Dropsoft

Dropsoft is meer dan alleen een website. Dropsoft is een bedrijf die leveranciers met retailers verbindt. Waarbij de leverancier zijn producten direct aan de consument kan aanbieden en wij retailers de mogelijkheid geven om hun assortiment uit te breiden en wij hun hier volledig in ontzorgen. Wij hebben voor Dropsoft de ICT verzorgd. Zo is er een back-end systeem waar leveranciers kunnen inloggen en producten kunnen aanleveren. Voor retailers is er een module ontwikkeld waar zij kunnen inloggen en producten kunnen selecteren. Met de ontwikkelde JSON API kunnen webshops koppelen Dropsoft producten verkopen.

  • Website
  • CMS
  • Maatwerk
  • Plugins
  • JSON Api ontwikkeling
  • JSON Api integratie
  • Open Cart plugin
  • Wordpress plugin